5.Μηνιαίο Πρόγραμμα Θείων Λειτουργειών

Παρασκευή
1 Δεκεμβρίου
Ναούμ Προφήτου
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σάββατο
2 Δεκεμβρίου
Ἀββακούμ προφ.
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
3 Δεκεμβρίου
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ
Σοφονίου προφ.
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Βαρβάρας
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δευτέρα
4 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Βαρβάρας
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Σάββα
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη
5 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Σάββα ἡγιασμ.
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Νικολάου
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τετάρτη
6 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Νικολάου τοῦ θαυμα-τουργοῦ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πέμπτη
7 Δεκεμβρίου
Ἁγ.
Ἀμβροσίου
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Παταπίου
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρασκευή
8 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Παταπίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1700
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Ἄννης
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Σάββατο
9 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Ἄννης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
10 Δεκεμβρίου
Ι΄ ΛΟΥΚΑ
Ἁγ. Ἐρμογένους
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δευτέρα
11 Δεκεμβρίου
Δανιήλ τοῦ Στυλίτου
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Σπυρίδωνος
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη
12 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Σπυρίδωνος
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τετάρτη
13 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Εὐστρατίου
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πέμπτη
14 Δεκεμβρίου\
 Ἁγ. Φιλήμονος
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Ἐλευθερίου
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Παρασκευή
15 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Ἐλευθερίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
κ. Γεώργιος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
 Ἁγ. Μοδέστου
Ἱεροσολ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σάββατο
16 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Μοδέστου
Ἱεροσολ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Διονυσίου
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Κυριακή
17 Δεκεμβρίου
ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ
ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Ἁγ. Διονυσίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δευτέρα
18 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Ζωῆς
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη
19 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Ἀγλαίδος
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τετάρτη
20 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Ἰγνατίου
Θεοφὀρου
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πέμπτη
21 Δεκεμβρίου
Ἁγ.  Ἲουλιανῆς
06.30
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΟΡΘΡΟΣ – ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ

π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος
Παρασκευή
22 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Ἀναστα-σίας Φαρμακ.
† † †
† † †


20.30

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Σάββατο
23 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Νήφωνος Κωνσταντια-νῆς
† † †
† † †


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Εὐγενίας
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κυριακή
24 Δεκεμβρίου
ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ἁγ. Εὐγενίας
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος17.00
ΜΕΓΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος

Δευτέρα
25 Δεκεμβρίου
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

05.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Λαμπαδά-
ριος
Τρίτη
26 Δεκεμβρίου
ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τετάρτη
27 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Στεφάνου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Πέμπτη
28 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Δόμνης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Παρασκευή
29 Δεκεμβρίου
Τῶν Ἁγ. Νηπίων
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Σάββατο
30 Δεκεμβρίου
Ἁγ. Ἀνυσίας
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος


17.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
31 Δεκεμβρίου
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος21.30
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
κ. Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...