ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠέμπτη
1 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Τρύφωνος
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

κ. Γεώργιος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Παρασκευή
2 Φεβρουαρίου
ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Συμεών Θεοδόχου
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Σαββάτο
3 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Συμεών Θεοδόχου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κ. Γεώργιος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
4 Φεβρουαρίου
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Ἁγ. Ἰσιδώρου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δευτέρα
5 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Ἀγάθης
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη

6 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Φωτίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τετάρτη

7 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Παρθενίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Θεοδώρου Στρατηλάτου

π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πέμπτη
8 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Θεοδώρου Στρατηλάτου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
κ. Γεώργιος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀπόδοσις
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ἁγ. Χαραλάμπους

π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρασκευή
9 Φεβρουαρίου
Ἀπόδοσις
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ἁγ. Χαρα-λάμπους
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑ-ΤΟΝ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Σαββάτο
10 Φεβρουαρίου
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑ-ΤΟΝ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΚΡΕΩ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
11 Φεβρουαρίου
ΑΠΟΚΡΕΩ
Ἁγ. Βλασίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


1700
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δευτέρα
12 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Μελετίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1700
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη

13 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Ἀκύλα
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τετάρτη

14 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Αὐξεντἰου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πέμπτη
15 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Ἀνθίμου ἐν Χίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παρασκευή
16 Φεβρουαρίου
 Ἁγ. Παμφίλου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-
Ἁγ. Θεοδώρου Τήρωνος

π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σαββάτο
17 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Θεοδώ-ρου Τήρωνος

07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λαμπαδά-ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΥΡΙΝΗΣ


π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Κυριακή
18 Φεβρουαρίου
ΤΥΡΙΝΗΣ
 Ἁγ. Ἀγαπητοῦ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙ-ΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριοςΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Δευτέρα
19 Φεβρουαρίου
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
17.00
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Τρίτη

20 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Λέοντος
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.00
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τετάρτη

21 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Εὐσταθίου Ἀντιοχείας
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -
Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑ-ΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Πέμπτη
22 Φεβρουαρίου
Τῶν ἐν Εὐγενίου μαρτύρων
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17.00
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παρασκευή
23 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Πολυκάρπου

07.00
ΟΡΘΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -
Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑ-ΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

κ. Γεώργιος


19.00
Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙ-ΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Σαββάτο
24 Φεβρουαρίου
Α΄ καί Β΄ εὕρ. τιμ. κεφ.  Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου

Θαῦμα κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λαμπαδά-ριος


17.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
25 Φεβρουαρίου
Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγ. Ταρασίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


17.00
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙ-ΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγ. Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Δευτέρα
26 Φεβρουαρίου
Ἁγ. Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17.00
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη

27 Φεβρουαρίου
Ὀσ. Προκοπίου Δεκαπολίτου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.00
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τετάρτη

28 Φεβρουαρίου

07.00
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -
Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑ-ΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...