ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη
1 Αὐγούστου
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Τετάρτη
2 Αὐγούστου
Ἀνακομιδή Λειψάνου Ἁγ. Στεφάνου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πέμπτη
3 Αὐγούστου
Ἁγ. Ἰσαακίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Παρασκευή
4 Αὐγούστου
Τῶν ἑπτά Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σάββατο
5 Αὐγούστου
Προεορτία τῆς Μεταμορφώ-σεως
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μεταμορφώ-σεως τοῦ Κυρίου
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
6 Αὐγούστου
ΜΕΤΑΜΟΡ-ΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δευτέρα
7 Αὐγούστου
Ὁσ. Νικάνορος
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Τρίτη
8 Αὐγούστου
Ἁγ. Αἰμιλιανοῦ

07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Τετάρτη
9 Αὐγούστου
Ἀποστόλου Ματθίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Πέμπτη
10 Αὐγούστου
Ἁγ. Λαυρεντίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παρασκευή
11 Αὐγούστου
Ἁγ. Εὔπλου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Σάββατο
12 Αὐγούστου
Φωτίου καί Ἀνικήτου μαρτ.

07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτης τῆς Μεταμορφώ-σεως

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυριακή
13 Αὐγούστου
Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτης τῆς Μεταμορφώ-σεως

07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


19.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Δευτέρα
14 Αὐγούστου
Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λαμπαδά-
ριος
Τρίτη
15 Αὐγούστου
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΤετάρτη
16 Αὐγούστου
Ἁγ. Τιμοθέου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πέμπτη
17 Αὐγούστου
Ἁγίου Μύρωνος
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Παρασκευή
18 Αὐγούστου
Ἁγ. Φλώρου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Σάββατο
19 Αὐγούστου
Ἁγ. Ανδρέου Στρατηλάτου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Προφήτου Σαμουήλ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Λαμπαδά-
ριος
Κυριακή
20 Αὐγούστου
ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Προφήτου Σαμουήλ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δευτέρα
21 Αὐγούστου
Ἀποστόλου
Θαδδαίου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ

π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τρίτη
22 Αὐγούστου
Ἁγ. Ἀγαθονίκου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ

20.30
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Τετάρτη
23 Αὐγούστου
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ   †

† † †


† † †

† † †


† † †

18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ


π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πέμπτη
24 Αὐγούστου
Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Παρασκευή
25 Αὐγούστου
Ἀποστολ. Τίτου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Σάββατο
26 Αὐγούστου
Ἁγ. Ἀνδριανοῦ
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἁγίου Φανουρίου

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Κυριακή
27 Αὐγούστου
ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἁγίου Φανουρίου

07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δευτέρα
28 Αὐγούστου
Ἁγ. Διομήδους
07.00
ΟΡΘΡΟΣ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

18.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀποτομῆς Κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος
Τρίτη
29 Αὐγούστου
Ἀποτομή
Κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἀποδόσεως
 Ἀποτομῆς
Κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμουπ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Τετάρτη
30 Αὐγούστου
Ἀπόδοσις
 Ἀποτομῆς
Κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου
Ἁγ. Ἀλεξάνδρου
07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
κ. Γεώργιος


18.00
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Καταθέσεως Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Λαμπαδά-
ριος
Πέμπτη
31 Αὐγούστου
Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

07.00
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πρωτο-ψάλτης
καί
Λαμπαδά-
ριος


18.00
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...